تماس با ما

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی ۱۶:۴۵ و پنج شنبه ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

ایمیل‌ها

  • مدیریت: info@behyaar.com
  • فروش: sales@behyaar.com
  • بازاریابی: marketing@behyaar.com

مجموعه دفاتر

مجموعه بهیار صنعت

بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، میدان فولاد، خیابان ششم

کد پستی: ۸3121 – ۸۴۱۵۶

صندوق پستی: ۸۴۱۵۵۶۶۶

تلفن: 80 - ۳۳۹۳2276 ۳۱ ۰۰۹۸

نمابر: ۳۳۹۳۲۲۷۵ ۳۱ ۰۰۹۸

دفتر تهران

سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، کوچه هفتم، پلاک۷، طبقه ۴

کد پستی: ۸۳۹۳۱ – ۱۵۳۳۸

تلفن: ۸۸۵۳۰۸۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸

نمابر: ۸۶۰۳۱۳۵۴ ۲۱ ۰۰۹۸