در تاریخ 22 مرداد98، جناب آقای دکتر جمشیدی ،مشاور وزیردر امور دارویی و دبیر ستاد تدابیر ویژه وزارت  بهداشت، جناب آقای دکتر مهدی یوسفی رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وجناب آقای مهندس صفوی رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی کشور از شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان و پروژه ساخت دستگاه شتابدهنده خطی پزشکی بازدید نمودند.