همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان افزوده شد و مدیریت این شرکت به عنوان کارآفرین برتر در سال 98 شناخته شد.

این موفقیت رابه پرسنل این شرکت و خانواده های محترم ایشان تبریک می گوییم.